Hier staan we voor
De doelstelling van The Travel Stars kan worden samengevat in de volgende kernwaarden:

* kennis vergroten
* kennis delen
* elkaar ondersteunen en versterken
* samenwerken in een steeds complexer wordende reiswereld
* samen op beurzen en bijeenkomsten staan
* elkaar inspireren
* leren door gastsprekers op diverse gebieden van het ondernemen
* ervaringen uitwisselen